Wat is XacoMundo?

Onze school bestaat sinds 15 september al 80 jaar !
Zelfs na 80 jaar is deze plek in Borgerhout is nog altijd een krachtige leeromgeving.
Er leeft hier ook veel onder leerlingen en leerkrachten, en tussen verschillende culturen en persoonlijkheden.
Bovendien plaatsen we ons in de Ignatiaanse traditie van ‘zorg dragen voor de wereld’.

De wereld op Xaco heeft dus heel wat in petto: Xaco Mundo!
Xaveriuscollege heeft een lange en rijke traditie aan initiatieven: de Mabeleploeg vond hier zéér vruchtbare aarde, het 3de MOS-logo (of logo duurzame school?) prijkt niet zomaar aan onze voordeur, de school zet in op de kracht van diversiteit.

In dit veelzijdig engagement op onze school liepen er zowel duizendpoten als vrijbuiters rond: leerlingen en leerkrachten die diverse initiatieven tegelijk trokken.

We gingen op zoek.
Niet naar een nieuw Mabele, maar grootser. Naar een nieuw kader waar Mabele een onderdeel van is maar dat ondersteuning biedt voor heel veel intiatieven: korte of langdurige, eenmalige of herhaalde, nieuwe of oude.
Vele handen maken het werk licht, met allemaal samen gaat het vlot
Maar hoe konden we al die enthousiastelingen tegelijk ondersteunen zonder hen zomaar aan banden te leggen?

We hebben de verschillende krachten rond verschillende inhoudelijke thema’s gebundeld.

Eerst de inhoudelijke lijnen – deze zitten in het nieuwe Xaco Mundo-logo
De Groene lijn voor de zorg voor het milieu
De Noord-Zuid-lijn in het geel voor de solidariteit met mensen ‘veraf’
De Stadslijn in het blauw voor de solidariteit met mensen ‘dichtbij’.

Hier en daar raken deze afzonderlijke lijnen elkaar en vormen ze een netwerk, misschien meer dan we denken!

De I-lijn
Al deze engagementen op onze school gebeuren natuurlijk vanuit een bepaalde inspiratie.

Zo kwam er nog een onderliggende dimensie bij – een bijna onzichtbare lijn: de I-lijn (een verticale lijn voor de link met het hogere en het diepere) met de i van… (zaal laten meedenken) inspiratie, inzet, identiteit, intercultureel en natuurlijk Ignatiaans (we zouden anders geen Jezuïetencollege zijn!)!

Het ‘metroplan’ brengt onze droom in kaart!

plan xm

In Antwerpen weten we dat het aanleggen van een (pre)metronetwerk wel even kan duren.
Het Xaco Mundo-metroplan is ook ‘work in progress’, ‘under construction’

Deze metrolijnen krijgen pas vorm als er stations ontstaan. Dat is wat we dit jaar met z’n allen gaan doen! Klassen, vakgroepen, jaar- of klas- of zelfs graadoverschrijdende initiatieven,… allen kunnen een eigen stationnetje opzetten.
Elk initiatief, hoe klein ook, kan een station zijn op een van de lijnen, of op een kruispunt van lijnen.
Hoe meer ‘owners’ verantwoordelijk zijn voor een station, hoe meer verbindingen er mogelijk zijn, des te boeiender het wordt, en vooral: des te groter ons draagvlak!

De start-upvoorwaarden voor een Xaco Mundo-station zijn:

  • Een concreet initiatief
  • Dat leidt tot Bewustzijn – Bewogenheid – Betrokkenheid
  • Rond een Xaco Mundo-thema (een van de 4 lijnen)

Goed gezien: niet elk stationnetje moet geld opbrengen! De leer-, leef- en zorgervaringen bij een initiatief primeren. We vinden het belangrijk dat leerlingen allerlei inzichten en vaardigheden opdoen, maar wat ze ondernemen mag ook geld in het laatje brengen. Inkomsten uit fundraising zijn ook nodig. We rekenen op ieders creativiteit.

Geen inspiratie? Je hoeft het wiel niet altijd uit te vinden, wat vroeger goed was én past in het XacoMundokraam, is voor herhaling vatbaar.